Otečit se doleva

Krok 3.

otočit se

Otočit se doprava