Otečit se doleva

Krok 2.

otočit se

Otočit se doprava